BEMUTATKOZÁS

SZAKTERÜLETEK

SZERZŐDÉSEK, OKIRATOK KÉSZÍTÉSE

BLOG

KAPCSOLAT

Az életben kerülhet olyan helyzetbe, amikor Önt kétségek gyötrik, hogy mi az, amit az adott helyzetben tennie kellene. Azért, hogy Ön más jogos, vagy jogosnak tűnő érdekeit ne sértse meg vagy éppen az Ön jogos igénye ne szenvedjen csorbát, tanácsra, jogi képviseletre lehet szüksége. Mindenkit arra biztatok, hogy még azelőtt forduljon szakemberhez, mielőtt visszafordíthatatlan döntést hoz. Sok esetben hosszú és költséges pereskedések előzhetők meg azzal, ha már az ügy elején segítséget kér.

Az alábbi űrlap kitöltésével e-mailt küldhet nekem, így azonnal kapcsolatba léphet velem. Tájékoztatom, hogy konkrét ügyben jogi tanácsot sem e-mailben, sem telefonon nem áll módomban adni, hisz egy-egy ügy teljes körű jogi értékeléséhez általában jóval több információ, iratanyag áttanulmányozása szükséges. E-mailban és telefonon kizárólag általános tájékoztatásra és időpont egyeztetésre van lehetőség.  Kizárólag aláírt megbízási szerződéssel rendelkező ügyfeleim részére – a tényállás részletes megismerése után –  tudok biztosítani, akár e-mailban, akár telefonon történő tanácsadást.

Amennyiben anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy ügyvédhez forduljon, úgy lehetősége van lakó-vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járáshivatalnál kérelmet előterjeszteni, hogy szakszerű jogi tanácsadást vagy jogi képviseletet kaphasson jogai érvényesítése érdekében. A jogi szolgáltatást a névjegyzékben szereplő ügyvédek nyújták, mely jegyzékben én is szerepelek. A kérelem formanyomtatványon terjeszthető elő (http://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogisegitsegnyujtas), ami a kormányhivatal honlapjáról közvetlenül is letölthető. Bővebb információt kaphatnak a felkeresik a járási hivatalt és személyesen érdeklődnek a lehetőségekről.

Cím: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály 4024 Debrecen, Piac u. 42-48., telefon: (52)501-027

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Bacsó Krisztina egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.