Válna? Eldöntötte? A válás nem a keresetlevél benyújtásával kezdődik. Tájékozódjon! Családjogos és válóperes ügyvédként arra biztatok mindenkit, hogy amint megszületett az elhatározása arról, hogy házasságát fel kívánja bontani, mindenképpen kérje ki időben családjogban járatos szakember véleményét. Mielőtt ,,rohanna a bírósághoz”, tájékozódjon! Nemcsak a keresetlevél benyújtása okozhat gondot – bár már ezt sem egyszerű feladat a…

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megszüntette a nem vagyoni kártérítés jogintézményét, s a személyiségi jogok megsértésének szubjektív szankciójaként vezette be a sérelemdíj intézményét. A sérelemdíj megfizetésére való kötelezésnek, nem feltétele a sértett hátrányának bizonyítása, a jogsértés ténye ugyanis önmagában megalapozza a bekövetkezett hátrány fennálltát. A hátrány bizonyításának az összegszerűség tekintetében van jelentősége….

Az adás-vételi szerződés megkötése esetén számolni kell azzal, hogy a vevőt terhelő vételár megfizetésén túl, bizonyos eseteket kivéve, mind az eladót, mind a vevőt terhelnek még egyéb költségek is. A vevőt terhelő költségek: • adás-vételi szerződést ellenjegyző ügyvéd ügyvédi munkadíj • az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja • visszterhes vagyonszerzési illeték • esetleges bankhitelhez kapcsolódó költségek (ez…

A birtokvédelmet 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza Az 5:5. § alapján a birtokost illeti meg a birtokvédelem akkor, ha a birtokától jogalap nélkül megfosztják, valamint akkor is, ha a birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Ez lehet akár a szomszéd aki hangos, és ezzel zavarja a birtokos nyugalmát. A birtokos birtokper keretében követelheti a…

© 2016-2017 Debrecen by Daróczy