A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megszüntette a nem vagyoni kártérítés jogintézményét, s a személyiségi jogok megsértésének szubjektív szankciójaként vezette be a sérelemdíj intézményét. A sérelemdíj megfizetésére való kötelezésnek, nem feltétele a sértett hátrányának bizonyítása, a jogsértés ténye ugyanis önmagában megalapozza a bekövetkezett hátrány fennálltát. A hátrány bizonyításának az összegszerűség tekintetében van jelentősége….

Az adás-vételi szerződés megkötése esetén számolni kell azzal, hogy a vevőt terhelő vételár megfizetésén túl, bizonyos eseteket kivéve, mind az eladót, mind a vevőt terhelnek még egyéb költségek is. A vevőt terhelő költségek: • adás-vételi szerződést ellenjegyző ügyvéd ügyvédi munkadíj • az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja • visszterhes vagyonszerzési illeték • esetleges bankhitelhez kapcsolódó költségek (ez…

© 2016-2017 Debrecen by Daróczy