Az ügyvédi munkadíj az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. Törvény rendelkezései szerint szabad megállapodás tárgya, melynek összegét a felek az ügyvédi megbízás létrejöttekor közösen állapítják meg az Ügyvédi Kamara ajánlása, illetve a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről szóló 32/2003.(VIII.22.) IM számú rendelet alapján.

Az ügyvédi munkadíj előre, a megbízási szerződés megkötésekor esedékes. Felek eltérő tartalmú megállapodása alapján lehetőség van részletfizetési kedvezmény biztosítására is.

A megbízási díj mértéke elsődlegesen az ügy fajtájától illetve a pertárgyértéktől, másodlagosan a konkrét ügy speciális jellemzőitől, így annak bonyolultságától, a megbízás teljesítéséhez szükséges időtartamtól, a várható tárgyalások számától függően kerülhet megállapításra.

Az ügyvéd jogosult a megbízás alapján teljesítendő eljárásban felmerült készkiadásainak elszámolására is.

Az ügyvédi irodában személyesen vagy telefonon egyeztetett időpontban történő jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja a tanácsadás alapján esetlegesen megindításra kerülő eljárás munkadíjába beszámításra kerül.