A jogi területek közül kiemelt figyelmet szentelek a családjognak. Családjogi képviseletet vállalni, mások életébe beleavatkozni nagy felelősséggel jár. Úgy gondolom, hogy akik hozzám fordulnak megtapasztalják, hogy az ügyvéd-ügyfél kapcsolat más értelmet kap, mint egyéb más eljárásban. Tudom azt, hogy ügyfeleim sokszor életük legnehezebb hónapjait élik át, érzékenyebbek, sebezhetőek és a lehetőségeikről való tájékoztatás mellett fontos az is, hogy mindig megtaláljanak és elérhető legyek a számukra. Fontos az, hogy miután eldönti a fél, hogy házastársi vagy élettársi kapcsolatát felbontja, keressen fel egy ilyen helyzetekben járatos ügyvédet, hogy a szükséges információk birtokában hozhassa meg döntését.  A hosszú peres eljárások még inkább súlyosbíthatják a már amúgyis elmérgesedett konfliktust és jogi segítség nélkül olyan végkimenetele lehet, amely esetleg már visszafordíthatatlan.

Célom minden esetben az, hogy a peren kívüli megállapodást, egyezséget preferáljam a hosszú pereskedéssel szemben és ne hagyjam azt, más szervezet döntsön az ügyfelem legintimebb szféráját is érintő magánéleti ügyeiben. Időt fordítok arra, hogy meghallgassam. Kérdéseit, kétségeit bátran megoszthatja velem és én úgy fogok válaszolni, hogy megértsen.

Sajnos elmondható, hogy egy házasság felbontásának legnagyobb vesztesei a gyermekek. Azt tapasztalom, hogy sokszor a gyermeket használják fel a felek arra, hogy volt társuknak keserűséget okozzanak. Éppen ezért nagyon fontos az egyezségre törekedni, olyan megoldást találni, mely mindkét szülőnek kielégítő, valamint biztosítja a gyermek(ek) számára a biztonságot és a kiegyensúlyozott életet is.

 

Családjoghoz kapcsolódó szolgáltatásaim:

– házassági vagyonjogi szerződés szerkesztése,

– peres képviselet bontóperben (közös megegyezéssel, vagy anélkül),

– jogi tanácsadás válni készülők számára,

– házastársi (élettársi) vagyonközösséget rendező, megszüntető okiratok készítése,

– képviselet gyermekelhelyezési perben,

– gyermektartás iránti igény érvényesítése, gyermektartás behajtása,

– képviselet kapcsolattartási ügyekben: kapcsolattartás (újra)szabályozása, korlátozása

– családi jogállással kapcsolatos ügyek (pl.: apaság vélelmének megdöntése).