Miért fontos, hogy az okiratot ügyvéd készítse és ellenjegyezze? Mert az okirat elkészítéséhez szükséges idő és energia később sokszorosan megtérülhet. Az írásbeliség nélkülözése olyan vitás helyzetet teremthet, amellyel már annak bizonyítása is lehetetlen, hogy létrejött egyáltalán a szerződés. Az okirat a legtisztább, legalkalmasabb bizonyítási eszköz, hogy a benne foglalt adatokat és körülményeket igazolja. Az ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett egyoldalú nyilatkozatok, szerződések, megállapodások alkalmasak jogi hatás kiváltására, a benne foglaltak a jogszabályoknak megfelelnek és a törvény teljes bizonyító erővel ruházza fel. Biztosítja azt, hogy az okiratban foglalt nyilatkozatot valóban az a személy tette, aki aláírta, akinek a személyazonosságáról az ügyvéd meggyőződött. A teljesítés elmaradása esetén a bíróság előtt kikényszeríthető, szemben az olyan szerződésekkel, amelyek nélkülöznek minden írásbeliséget.

Ha nincs írásbeli szerződése, akkor vitás helyzetben még annak a bizonyítása is a szinte lehetetlen, hogy egyáltalán létrejött valamilyen szerződés.
Az okiratok éppen ezért a legtipikusabb egyszersmind a “legtisztább” bizonyítási eszközök a leírt tények, rögzített adatok és körülmények valóságának bizonyítására. Vita igen sokszor még így is kialakul a perekben abban a tekintetben, hogy az okiratban megtett nyilatkozatoknak mi volt a pontos tartalma, vagyis ki, mit volt köteles bizonyos határidőre megtenni. Ezért fontos, hogy az okiratot jogi szakértelemmel rendelkező ügyvéd készítse el. Az iroda az okiratszerkesztés keretében jogi hatás kiváltására alkalmas egyoldalú jognyilatkozatokat, szerződéseket, megállapodásokat, felszólításokat, bírósági vagy közigazgatási beadványokat, keresetleveleket, kérelmeket, fellebbezéseket készít.
Az ügyvéd által készített okirat ellenjegyzése azt biztosítja, hogy a benne foglalt nyilatkozatot valóban az a személy tette, aki az okiratot aláírja és az ellenjegyző ügyvéd ellenőrizte a személyazonosságát, továbbá a szerződéses kötelezettség a hatályos jogszabályoknak megfelel, végül azt, hogy a teljesítés elmulasztása esetén bíróság előtt később kikényszeríthető lesz. Az ügyvéd által készített okiratokat ezért a törvény teljes bizonyító erővel ruházza fel.
Sok jogszabály kötelező ügyvédi ellenjegyzéshez köti bizonyos okiratok elkészítését; ezek csak ellenjegyzés után lesznek érvényesek, és csak az ügyvédi ellenjegyzés után válnak alkalmassá arra, hogy a célzott joghatást kiváltsák. Tipikusan ilyenek az ingatlan tulajdonjogának átruházását célzó egyoldalú jognyilatkozatok és szerződések (pl. az ingatlan adásvételi- és ajándékozási szerződések), az ingatlan megterhelésére alkalmas szerződések (pl. jelzálogjog, haszonélvezeti jog, vételi jog, vagy visszavásárlási jog). Ilyenek a gazdasági társaságok, cégek cégeljárás során elkészítendő és benyújtandó okiratai is (stb. társasági szerződések, alapító okiratok, alapszabály, az ezeket módosító okiratok, ennek hiányában a módosításra irányuló legfőbb szervi határozatok).
Mindezek miatt, ha Ön biztos akar lenni abban, hogy ha valamely tényt, vagy körülményt később akár a Bíróság előtt is bizonyítani tud, célszerű ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratot készíttetnie.
Ezzel összefüggésben árajánlatot a “Díjszabás” menüpontban kérhet.

Az adásvételi szerződés megkötésének menete

Mint okiratszerkesztő ügyvéd a szerződés megkötése során a szerződő felek jogait egyenlő mértékben képviselem. Az eladó érdeke, hogy határidőre, hiánytalanul megkapja a vételárat, a vevő érdeke, hogy a földhivatali ingatlan nyilvántartásba bejegyezzék a tulajdonjogát és…

Tovább →

Házassági vagyonjogi szerződések

A Polgári Törvénykönyv szerint a házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződéssel a házastársak, illetve az élettársak saját akaratuknak megfelelően rendezhetik egymás közötti vagyonjogi viszonyaikat, azaz a törvény által felállított rendszertől eltérhetnek. A törvényes vagyonjogi rendszer helyett a házasulók és házastársak …

Tovább →

Egyéb szerződések

……………………………………………

Tovább →