A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megszüntette a nem vagyoni kártérítés jogintézményét, s a személyiségi jogok megsértésének szubjektív szankciójaként vezette be a sérelemdíj intézményét. A sérelemdíj megfizetésére való kötelezésnek, nem feltétele a sértett hátrányának bizonyítása, a jogsértés ténye ugyanis önmagában megalapozza a bekövetkezett hátrány fennálltát. A hátrány bizonyításának az összegszerűség tekintetében van jelentősége….

A birtokvédelmet 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályozza Az 5:5. § alapján a birtokost illeti meg a birtokvédelem akkor, ha a birtokától jogalap nélkül megfosztják, valamint akkor is, ha a birtoklásában jogalap nélkül háborítják. Ez lehet akár a szomszéd aki hangos, és ezzel zavarja a birtokos nyugalmát. A birtokos birtokper keretében követelheti a…

© 2016-2017 Debrecen by Daróczy