A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény megszüntette a nem vagyoni kártérítés jogintézményét, s a személyiségi jogok megsértésének szubjektív szankciójaként vezette be a sérelemdíj intézményét. A sérelemdíj megfizetésére való kötelezésnek, nem feltétele a sértett hátrányának bizonyítása, a jogsértés ténye ugyanis önmagában megalapozza a bekövetkezett hátrány fennálltát. A hátrány bizonyításának az összegszerűség tekintetében van jelentősége….

Amennyiben Társasházban él valószínűleg már Önnel is előfordult, hogy a közgyűlésen nem értett egyet bizonyos döntésekkel, vagy azt érezte, hogy a hozott határozat nem felel meg a jogszabályi előírásoknak.  A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (azaz a Társasházi törvény) lehetőséget biztosít, a tulajdonos számára, hogy a bíróságtól a sérelmes határozat érvénytelenségének megállapítását kérje a határozat…

© 2016-2017 Debrecen by Daróczy