+36 30 461 6663 info@drbacsokrisztina.hu

Ügyvédi munkadíj

Az ügyvédi munkadíj kapcsán a legfontosabb szabályokat az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Ütv.) és az Ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló, a Magyar Ügyvédi Kamara által kiadott 6/2018. (III. 26.) MÜK szabályzat (Etikai Szabályzat) tartalmazza.

Az ügyvédi munkadíj az Ügyvédi Etikai Szabályzat rendelkezése szerint szabad megállapodás tárgya, melynek összegét az ügyvédi megbízás létrejöttekor a felek közösen állapítják meg. Az ügyvédi munkadíj előre, a megbízási szerződés megkötésekor esedékes, azonban különös méltánylást érdemlő esetben lehetőség van részletfizetési kedvezmény biztosítására is.

A megbízási díj mértéke elsődlegesen az ügy fajtájától illetve a pertárgy értéktől, másodlagosan a konkrét ügy speciális jellemzőitől, így annak bonyolultságától, a megbízás teljesítéséhez szükséges időtartamtól, a várható tárgyalások számától függően kerülhet megállapításra. Konkrét árajánlatot az adott ügy megismerését követően tudok adni. Az ügyvédi irodában személyesen vagy telefonon egyeztetett időpontban történő jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja a tanácsadás alapján esetlegesen megindításra kerülő eljárás munkadíjába beszámításra kerül.

A munkadíjak nem tartalmazzák a költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lapok, cégkivonatok, anyakönyvi kivonatok, és más okiratok beszerzésének átalánydíjai), illetékeket, a jelentősebb összegű utazási költséget.

Az alábbi típusú díjazási rendszerrel dolgozom:

01 – Fix díjas

Ezek jellemzően az olyan típusú jogügyleteknél alkalmazok, ahol az adott ügyre ráfordítandó munkaidő – az ügy kevésbé összetett jellegéből adódóan, – előre kiszámítható. Ezek az ügyek elsősorban cégeljárással összefüggésben (cégalapítás, cégmódosítás), fizetési felszólításnál, fizetési meghagyásnál merülnek fel. Emellett a tárgyalásonkénti képviselet, beadványok írása is az ügy bonyolultsága függvényében, fix díjban kerül megállapításra.

02 – Százalékban meghatározott

Kifejezetten ingatlan adásvételi szerződések esetén kerül alkalmazásra, amely díj tartalmazza a szerződés elkészítését, az ügyvédi ellenjegyzés és a földhivatali ügyintézés munkadíját. Ingatlanirodák és ingatlan-közvetítők figyelmébe ajánlom, hogy állandó megbízás vagy tartós együttműködés esetén az általánosan alkalmazott megbízási díjaknál kedvezőbb díjszabással dolgozom.

03 – Óradíjas

Irodámban lehetőség van személyes, telefonos vagy online konzultációra is. Konzultációk és telefonos konzultációk esetén óradíjat számítok fel. Telefonon történő részletesebb egyeztetésre már kizárólag időpont foglalás után, illetve megbízási szerződés megkötését követően van lehetőség. Az esetek többségében egy óra alatt meg tudom válaszolni a kérdéseket és javaslatot teszek a megoldásra.

04 – Jogi segítségnyújtás

Amennyiben anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy ügyvédhez forduljon, úgy lehetősége van lakó-vagy tartózkodási helye szerinti illetékes járáshivatalnál kérelmet előterjeszteni, hogy szakszerű jogi tanácsadást vagy jogi képviseletet kaphasson jogai érvényesítése érdekében.

További információ

A jogi szolgáltatást a névjegyzékben szereplő ügyvédek nyújták, mely jegyzékben én is szerepelek. Bővebb információt kaphatnak, ha a felkeresik a járási hivatalt és személyesen érdeklődnek a lehetőségekről.

Cím: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Jogi Segítségnyújtó Osztály
4025 Debrecen Erzsébet u. 27.
(52) 550-160

Az ügyvédi irodában személyesen vagy telefonon egyeztetett időpontban történő jogi tanácsadás ügyvédi munkadíja a tanácsadás alapján esetlegesen megindításra kerülő eljárás munkadíjába beszámításra kerül.