+36 30 461 6663 info@drbacsokrisztina.hu

Öröklési jog

Az öröklési jog azt szabályozza, hogy az egyéni tulajdonban tartható javak a tulajdonos halála esetén milyen módon kerülnek mások tulajdonába.

A magyar öröklési jog az ipso iure öröklési rendszert követi, vagyis az örökös az örökhagyó halálának pillanatában, a törvény erejénél fogva örökössé válik, külön elfogadó nyilatkozatára nincsen szükség, “az öröklés az örökhagyó halálával megnyílik”. Ennek megfelelően a hagyatékátadó végzés csupán az öröklés megtörténtének közhitelű tanúsítására szolgál, ami egyben azt is jelenti, hogy a magyar jog nem ismeri a nyugvó hagyaték fogalmát, az elhunyt személy vagyona sohasem válhat uratlanná. Mindig van egy olyan személy, aki (ami) a hagyatékot megszerzi. Végső soron a Magyar Állam.

Z

Törvényes és végintézkedésen alapuló öröklés

Örökölni a törvény öröklés szabályi szerint vagy végintézkedés alapján lehet. Amennyiben az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. Végintézkedés hiányában az öröklés rendjére a törvény az irányadó.

Z

Végintézkedés

A végintézkedés minden olyan jogilag elismert nyilatkozat, amelyben az örökhagyó vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik.

Végrendelet készítés, öröklési jog ügyvéd Debrecen

A végintézkedés formái:

Végrendelet

az örökhagyó egyoldalú, nem címzett jognyilatkozata. A végintézkedés jelentősége napjainkban megnőtt, hisz részben megkerülhető vele, a törvényes öröklés szabályai folytán létrejövő „kényszerű jogközösség” előfordulásának lehetősége a túlélő házastárs és vele egy sorban öröklő személyek (leszármazó, szülő) között.
Meggyőződésem, hogy a végrendelet az egyik legnagyobb körültekintést igénylő okirat. A törvény által megkövetelt szigorú alaki követelményének a hiánya esetén elfordulhat, hogy az örökhagyó végakarat nem fog érvényesülni. Minden esetben javasolom, hogy végrendelet elkészítését bízza szakemberre.

Öröklési szerződés

olyan szerződés, amelyben az örökhagyó a vele szerződő felet tartás vagy életjáradék fejében örökösévé teszi

Halál esetére szóló ajándékozás

olyan nyilatkozat, amelyben a juttatás feltétele az, hogy a megajándékozott az ajándékozót túlélje. Abban az esetben ha a végintézkedésben az örökhagyó jogutódot is kijelöl, a jogutódlásnak minden esetben az a feltétele, hogy a kedvezményezett az örökhagyót túlélje.

Öröklési ügyekben vállalom

végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés készítését, ellenjegyzését, letétbe helyezését, hagyatéki eljárással összefüggő jogtanácsadást és jogi képviselet ellátását