+36 30 461 6663 info@drbacsokrisztina.hu

Szerződések, okiratok

Mi az a szerződés?

A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás követelésére. A szerződés létrejöhet szóban, írásban vagy ráutaló magatartással. Vannak olyan szerződések, melyek megkövetelik az írásbeli formát és az ügyvédi ellenjegyzést. Ilyen tipikus szerződések az ingatlan adásvételi szerződések, az ingatlan ajándékozási szerződések illetve azok a szerződésfajták, amelyek ingatlannyilvántartási változást idéznek elő, de házassági, illetve élettársi vagyonjogi szerződés is csak akkor köthetőek érvényesen, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.

Miért jó ha ügyvéd írja a szerződést?

A szerződések, egyezségek írásba foglalásával – abban az esetekben, ahol egyébként nem lenne kötelező – az okirat elkészítéséhez szükséges idő és költség később sokszorosan megtérülhet. Ha nincs írásbeli szerződése, akkor adott helyzetben még annak a bizonyítása is lehetetlen feladat, hogy egyáltalán létrejött valamilyen megállapodás.

Az írásbeli szerződések, egyezségek éppen ezért a legtipikusabb egyszersmind a “legtisztább” bizonyítási eszközök a leírt tények, rögzített adatok és körülmények valóságának bizonyítására. Ezen túlmenően még így is vita lehet az okiratban megtett nyilatkozat tartalmára vagy alaki követelményekre vonatkozó kérdésekben. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az okiratot, okirat szerkesztésben jártas ügyvéd készítse el, ellenjegyzéssel ellátott teljes bizonyító erejű magánokirati formában.

Ingatlan adásvételi szerződés ügyvéd Debrecen

Okiratszerkesztés keretében vállalom jogi hatás kiváltásra alkalmas:

Z

ingatlan adásvételi szerződések; (bővebben az ingatlanügyek menüpont alatt)

Z

ingatlan ajándékozási szerződések;

Z

tartási/gondozási szerződések;

Z

öröklési szerződések;

Z

bérleti szerződések;

Z

kölcsönszerződések;

Z

megbízási szerződések;

Z

vállakozási szerződések;

Z

házassági/élettársi vagyonjogi szerződések;

Z

bírósági beadványok, keresetlevelek, kérelmek, fellebbezések;

Z

egyéb szerződések, okiratok, megállapodások és egyoldaló nyilatkozatok készítését.

Vállalom továbbá:

Szerződéstervezetek/egyezségtervezetek véleményezését. További információért, árajánlatért keressen emailban vagy telefonon.